ACB/ MCB/AFDD ĐƯỢC SẢN XUẤT BỞI Eaton

100 Sản phẩm tìm thấy
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả Hàng trong kho
1 PSL5103FENNNNNNMNNN4NDNNX PSL Series Air Circuit Breaker

- Dòng điện: 1000A

- Dòng cắt: 55kA 

- Số cực: 3P

Có hàng
2 PSL5104FENNNNNNMNNN4NDNNX PSL Series Air Circuit Breaker

- Dòng điện: 1000A

- Dòng cắt: 55kA 

- Số cực: 4P

Có hàng
3 PSL5103FENNNNNSRRNN6NDNNX PSL Series Air Circuit Breaker

- Dòng điện: 1000A

- Dòng cắt: 55kA 

- Số cực: 3P

Có hàng
4 PSL5104FENNNNNSRRNN6NDNNX PSL Series Air Circuit Breaker

- Dòng điện: 1000A

- Dòng cắt: 55kA 

- Số cực: 4P

Có hàng
5 PSL6103FENNNNNNMNNN4NDNNX PSL Series Air Circuit Breaker

- Dòng điện: 1000A

- Dòng cắt: 66kA 

- Số cực: 3P

Có hàng
6 PSL6104FENNNNNNMNNN4NDNNX PSL Series Air Circuit Breaker

- Dòng điện: 1000A

- Dòng cắt: 66kA 

- Số cực: 4P

Có hàng
7 PSL6103FENNNNNSRRNN6NDNNX PSL Series Air Circuit Breaker

- Dòng điện: 1000A

- Dòng cắt: 66kA 

- Số cực: 3P

Có hàng
8 PSL6104FENNNNNSRRNN6NDNNX PSL Series Air Circuit Breaker

- Dòng điện: 1000A

- Dòng cắt: 66kA 

- Số cực: 4P

Có hàng
9 PSL5123FENNNNNNMNNN4NDNNX PSL Series Air Circuit Breaker

- Dòng điện: 1250A

- Dòng cắt: 55kA 

- Số cực: 3P

Có hàng
10 PSL5124FENNNNNNMNNN4NDNNX PSL Series Air Circuit Breaker

- Dòng điện: 1250A

- Dòng cắt: 55kA 

- Số cực: 4P

Có hàng
11 PSL5123FENNNNNSRRNN6NDNNX PSL Series Air Circuit Breaker

- Dòng điện: 1250A

- Dòng cắt: 55kA 

- Số cực: 3P

Có hàng
12 PSL5124FENNNNNSRRNN6NDNNX PSL Series Air Circuit Breaker

- Dòng điện: 1250A

- Dòng cắt: 55kA 

- Số cực: 4P

Có hàng
13 PSL6123FENNNNNNMNNN4NDNNX PSL Series Air Circuit Breaker

- Dòng điện: 1250A

- Dòng cắt: 66kA 

- Số cực: 3P

Có hàng
14 PSL6124FENNNNNSRRNN6NDNNX PSL Series Air Circuit Breaker

- Dòng điện: 1250A

- Dòng cắt: 66kA 

- Số cực: 4P

Có hàng
15 PSL5163FENNNNNSRRNN6NDNNX PSL Series Air Circuit Breaker

- Dòng điện: 1600A

- Dòng cắt: 55kA 

- Số cực: 3P

Có hàng
16 PSL5164FENNNNNSRRNN6NDNNX PSL Series Air Circuit Breaker

- Dòng điện: 1600A

- Dòng cắt: 55kA 

- Số cực: 4P

Có hàng
17 PSL6163FENNNNNNMNNN4NDNNX PSL Series Air Circuit Breaker

- Dòng điện: 1600A

- Dòng cắt: 66kA 

- Số cực: 3P

Có hàng
18 PSL6164FENNNNNNMNNN4NDNNX PSL Series Air Circuit Breaker

- Dòng điện: 1600A

- Dòng cắt: 66kA 

- Số cực: 4P

Có hàng
19 PSL6163FENNNNNSRRNN6NDNNX PSL Series Air Circuit Breaker

- Dòng điện: 1600A

- Dòng cắt: 66kA 

- Số cực: 3P

Có hàng
20 PSL6164FENNNNNSRRNN6NDNNX PSL Series Air Circuit Breaker

- Dòng điện: 1600A

- Dòng cắt: 66kA 

- Số cực: 4P

Có hàng
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU VÀ YÊU CẦU CỦA QUÝ VỊ!

Vui lòng để lại thông tin của bạn hoặc gọi vào số điện thoại +84 (0)902 985 645 để trao đổi trực tiếp với người phụ trách của chúng tôi.

Ngay khi thông tin của bạn được gửi đi, người phụ trách của Bizmatsu Vietnam sẽ liên lạc ngay cho hỗ trợ bạn.

Chân thành cám ơn sự hợp tác!

X