AFDD ĐƯỢC SẢN XUẤT BỞI Eaton

22 Sản phẩm tìm thấy
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả Hàng trong kho
1 AFDD-10/2/B/001 Thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD+

- Loại AC
- Đặc tính lỗi B
- Dòng điện:13A
- Dòng cắt ngắn mạch 10kA
- Dòng rò: 10mA
- Điện áp: 220VAC
- Số cực: 2
- Không có delay
- Độ nhạy cao với dòng điện AC

Có hàng
2 AFDD-13/2/B/001 Thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD+

- Loại AC
- Đặc tính lỗi B
- Dòng điện:13A
- Dòng cắt ngắn mạch 10kA
- Dòng rò: 10mA
- Điện áp: 220VAC
- Số cực: 2
- Không có delay
- Độ nhạy cao với dòng điện AC

Có hàng
3 AFDD-16/2/B/001 Thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD+

- Loại AC
- Đặc tính lỗi B
- Dòng điện: 16A
- Dòng cắt ngắn mạch 10kA
- Dòng rò: 10mA
- Điện áp: 220VAC
- Số cực: 2
- Không có delay
- Độ nhạy cao với dòng điện AC

Có hàng
4 AFDD-10/2/B/003 Thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD+

- Loại AC
- Đặc tính lỗi B
- Dòng điện: 10A
- Dòng cắt ngắn mạch 10kA
- Dòng rò: 30mA
- Điện áp: 220VAC
- Số cực: 2
- Không có delay
- Độ nhạy cao với dòng điện AC

Có hàng
5 AFDD-13/2/B/003 Thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD+

- Loại AC
- Đặc tính lỗi B
- Dòng điện: 13A
- Dòng cắt ngắn mạch 10kA
- Dòng rò: 30mA
- Điện áp: 220VAC
- Số cực: 2
- Không có delay
- Độ nhạy cao với dòng điện AC

Có hàng
6 AFDD-16/2/B/003 Thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD+

- Loại AC
- Đặc tính lỗi B
- Dòng điện: 16A
- Dòng cắt ngắn mạch 10kA
- Dòng rò: 30mA
- Điện áp: 220VAC
- Số cực: 2
- Không có delay
- Độ nhạy cao với dòng điện AC

Có hàng
7 AFDD-20/2/B/003 Thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD+

- Loại AC
- Đặc tính lỗi B
- Dòng điện: 20A
- Dòng cắt ngắn mạch 10kA
- Dòng rò: 30mA
- Điện áp: 220VAC
- Số cực: 2
- Không có delay
- Độ nhạy cao với dòng điện AC

Có hàng
8 AFDD-25/2/B/003 Thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD+

- Loại AC
- Đặc tính lỗi B
- Dòng điện: 25A
- Dòng cắt ngắn mạch 10kA
- Dòng rò: 30mA
- Điện áp: 220VAC
- Số cực: 2
- Không có delay
- Độ nhạy cao với dòng điện AC

Có hàng
9 AFDD-6/2/C/001 Thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD+

- Loại AC
- Đặc tính lỗi C
- Dòng điện: 6A
- Dòng cắt ngắn mạch 10kA
- Dòng rò: 10mA
- Điện áp: 220VAC
- Số cực: 2
- Không có delay
- Độ nhạy cao với dòng điện AC

Có hàng
10 AFDD-10/2/C/001 Thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD+

- Loại AC
- Đặc tính lỗi C
- Dòng điện: 10A
- Dòng cắt ngắn mạch 10kA
- Dòng rò: 10mA
- Điện áp: 220VAC
- Số cực: 2
- Không có delay
- Độ nhạy cao với dòng điện AC

Có hàng
11 AFDD-13/2/C/001 Thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD+

- Loại AC
- Đặc tính lỗi C
- Dòng điện: 13A
- Dòng cắt ngắn mạch 10kA
- Dòng rò: 10mA
- Điện áp: 220VAC
- Số cực: 2
- Không có delay
- Độ nhạy cao với dòng điện AC

Có hàng
12 AFDD-16/2/C/001 Thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD+

- Loại AC
- Đặc tính lỗi C
- Dòng điện: 16A
- Dòng cắt ngắn mạch 10kA
- Dòng rò: 10mA
- Điện áp: 220VAC
- Số cực: 2
- Không có delay
- Độ nhạy cao với dòng điện AC

Có hàng
13 AFDD-6/2/C/003 Thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD+

- Loại AC
- Đặc tính lỗi C
- Dòng điện: 6A
- Dòng cắt ngắn mạch 10kA
- Dòng rò: 30mA
- Điện áp: 220VAC
- Số cực: 2
- Không có delay
- Độ nhạy cao với dòng điện AC

Có hàng
14 AFDD-10/2/C/003 Thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD+

- Loại AC
- Đặc tính lỗi C
- Dòng điện: 10A
- Dòng cắt ngắn mạch 10kA
- Dòng rò: 30mA
- Điện áp: 220VAC
- Số cực: 2
- Không có delay
- Độ nhạy cao với dòng điện AC

Có hàng
15 AFDD-13/2/C/003 Thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD+

- Loại AC
- Đặc tính lỗi C
- Dòng điện: 13A
- Dòng cắt ngắn mạch 10kA
- Dòng rò: 30mA
- Điện áp: 220VAC
- Số cực: 2
- Không có delay
- Độ nhạy cao với dòng điện AC

Có hàng
16 AFDD-16/2/C/003 Thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD+

- Loại AC
- Đặc tính lỗi C
- Dòng điện: 16A
- Dòng cắt ngắn mạch 10kA
- Dòng rò: 30mA
- Điện áp: 220VAC
- Số cực: 2
- Không có delay
- Độ nhạy cao với dòng điện AC

Có hàng
17 AFDD-20/2/C/003 Thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD+

- Loại AC
- Đặc tính lỗi C
- Dòng điện: 20A
- Dòng cắt ngắn mạch 10kA
- Dòng rò: 30mA
- Điện áp: 220VAC
- Số cực: 2
- Không có delay
- Độ nhạy cao với dòng điện AC

Có hàng
18 AFDD-25/2/C/003 Thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD+

- Loại AC
- Đặc tính lỗi C
- Dòng điện: 25A
- Dòng cắt ngắn mạch 10kA
- Dòng rò: 30mA
- Điện áp: 220VAC
- Số cực: 2
- Không có delay
- Độ nhạy cao với dòng điện AC

Có hàng
19 AFDD-32/2/B/003 Thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD+

- Loại AC
- Đặc tính lỗi B
- Dòng điện: 32A
- Dòng cắt ngắn mạch 6kA
- Dòng rò: 30mA
- Điện áp: 220VAC
- Số cực: 2
- Không có delay
- Độ nhạy cao với dòng điện AC

Có hàng
20 AFDD-40/2/B/003 Thiết bị phát hiện lỗi hồ quang AFDD+

- Loại AC
- Đặc tính lỗi B
- Dòng điện: 40A
- Dòng cắt ngắn mạch 6kA
- Dòng rò: 30mA
- Điện áp: 220VAC
- Số cực: 2
- Không có delay
- Độ nhạy cao với dòng điện AC

Có hàng
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU VÀ YÊU CẦU CỦA QUÝ VỊ!

Vui lòng để lại thông tin của bạn hoặc gọi vào số điện thoại +84 (0)902 985 645 để trao đổi trực tiếp với người phụ trách của chúng tôi.

Ngay khi thông tin của bạn được gửi đi, người phụ trách của Bizmatsu Vietnam sẽ liên lạc ngay cho hỗ trợ bạn.

Chân thành cám ơn sự hợp tác!

X