MCB EX6 ĐƯỢC SẢN XUẤT BỞI Eaton

28 Sản phẩm tìm thấy
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả Hàng trong kho
1 E6X-10/1/C-AS MCB EX6

* Dòng điện: 10A

* Số cực:1P

* Dòng cắt: 6kA

* Loại C

Có hàng
2 E6X-10/2/C-AS MCB EX6

* Dòng điện: 10A

* Số cực:2P

* Dòng cắt: 6kA

* Loại C

Có hàng
3 E6X-16/1/C-AS MCB EX6

* Dòng điện: 16A

* Số cực:1P

* Dòng cắt: 6kA

* Loại C

Có hàng
4 E6X-10/3/C-AS MCB EX6

* Dòng điện: 10A

* Số cực:3P

* Dòng cắt: 6kA

* Loại C

Có hàng
5 E6X-16/2/C-AS MCB EX6

* Dòng điện: 16A

* Số cực:2P

* Dòng cắt: 6kA

* Loại C

Có hàng
6 E6X-16/3/C-AS MCB EX6

* Dòng điện: 16A

* Số cực:3P

* Dòng cắt: 6kA

* Loại C

Có hàng
7 E6X-20/1/C-AS MCB EX6

* Dòng điện: 20A

* Số cực:1P

* Dòng cắt: 6kA

* Loại C

Có hàng
8 E6X-20/2/C-AS MCB EX6

* Dòng điện: 20A

* Số cực:2P

* Dòng cắt: 6kA

* Loại C

Có hàng
9 E6X-20/3/C-AS MCB EX6

* Dòng điện: 20A

* Số cực:3P

* Dòng cắt: 6kA

* Loại C

Có hàng
10 E6X-25/1/C-AS MCB EX6

* Dòng điện: 25A

* Số cực:1P

* Dòng cắt: 6kA

* Loại C

Có hàng
11 E6X-25/2/C-AS MCB EX6

* Dòng điện: 25A

* Số cực:2P

* Dòng cắt: 6kA

* Loại C

Có hàng
12 E6X-25/3/C-AS MCB EX6

* Dòng điện: 25A

* Số cực:3P

* Dòng cắt: 6kA

* Loại C

Có hàng
13 E6X-32/1/C-AS MCB EX6

* Dòng điện: 32A

* Số cực:1P

* Dòng cắt: 6kA

* Loại C

Có hàng
14 E6X-32/2/C-AS MCB EX6

* Dòng điện: 32A

* Số cực:2P

* Dòng cắt: 6kA

* Loại C

Có hàng
15 E6X-32/3/C-AS MCB EX6

* Dòng điện: 32A

* Số cực:3P

* Dòng cắt: 6kA

* Loại C

Có hàng
16 E6X-40/1/C-AS MCB EX6

* Dòng điện: 40A

* Số cực:1P

* Dòng cắt: 6kA

* Loại C

Có hàng
17 E6X-40/2/C-AS MCB EX6

* Dòng điện: 40A

* Số cực:2P

* Dòng cắt: 6kA

* Loại C

Có hàng
18 E6X-40/3/C-AS MCB EX6

* Dòng điện: 40A

* Số cực:3P

* Dòng cắt: 6kA

* Loại C

Có hàng
19 E6X-50/1/C-AS MCB EX6

* Dòng điện: 50A

* Số cực:1P

* Dòng cắt: 6kA

* Loại C

Có hàng
20 E6X-50/2/C-AS MCB EX6

* Dòng điện: 50A

* Số cực:2P

* Dòng cắt: 6kA

* Loại C

Có hàng
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU VÀ YÊU CẦU CỦA QUÝ VỊ!

Vui lòng để lại thông tin của bạn hoặc gọi vào số điện thoại +84 (0)902 985 645 để trao đổi trực tiếp với người phụ trách của chúng tôi.

Ngay khi thông tin của bạn được gửi đi, người phụ trách của Bizmatsu Vietnam sẽ liên lạc ngay cho hỗ trợ bạn.

Chân thành cám ơn sự hợp tác!

X