Biến tần ĐƯỢC SẢN XUẤT BỞI Nidec - Control Techniques

702 Sản phẩm tìm thấy
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả Hàng trong kho
1 C200-01200024 COMMANDER C200 (200 - 240 VAC)

- Nguồn cấp: 1P

- Công suất (tải nặng): 0.37kW

- Dòng điện (tải nặng): 2.4A

- Bàn phím cố định

Có hàng
2 C200-01200042 COMMANDER C200 (200 - 240 VAC)

- Nguồn cấp: 1P

- Công suất (tải nặng): 0.75kW

- Dòng điện (tải nặng): 4.2A

- Bàn phím cố định

Có hàng
3 C200-02200042 COMMANDER C200 (200 - 240 VAC)

- Nguồn cấp: 1P|3P

- Công suất (tải nặng): 0.75kW

- Dòng điện (tải nặng): 4.2A

- Bàn phím cố định

Có hàng
4 C200-02200075 COMMANDER C200 (200 - 240 VAC)

- Nguồn cấp: 1P|3P

- Công suất (tải nặng): 1.5kW

- Dòng điện (tải nặng): 7.5A

- Bàn phím cố định

Có hàng
5 C200-03200100 COMMANDER C200 (200 - 240 VAC)

- Nguồn cấp: 1P|3P

- Công suất (tải nặng): 2.2kW

- Dòng điện (tải nặng): 10A

- Bàn phím cố định

Có hàng
6 C200-02400023 COMMANDER C200 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải nặng): 0.75kW

- Dòng điện (tải nặng): 2.3A

- Bàn phím cố định

Có hàng
7 C200-02400041 COMMANDER C200 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải nặng): 1.5kW

- Dòng điện (tải nặng): 4.1A

- Bàn phím cố định

Có hàng
8 C200-03400056 COMMANDER C200 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải nặng): 2.2kW

- Dòng điện (tải nặng): 5.6A

- Bàn phím cố định

Có hàng
9 C200-03400094 COMMANDER C200 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải nặng): 4kW

- Dòng điện (tải nặng): 9.4A

- Bàn phím cố định

Có hàng
10 C200-04400135 COMMANDER C200 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải nặng): 5.5kW

- Dòng điện (tải nặng): 13.5A

- Bàn phím cố định

Có hàng
11 C200-04400170 COMMANDER C200 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải nặng): 7.5kW

- Dòng điện (tải nặng): 17A

- Bàn phím cố định

Có hàng
12 C200-05400270 COMMANDER C200 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 15kW

- Công suất (tải nặng): 11kW

- Dòng điện (tải thường): 30A

- Dòng điện (tải nặng): 27A

- Bàn phím cố định

Có hàng
13 C200-06400350 COMMANDER C200 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 18.5kW

- Công suất (tải nặng): 15kW

- Dòng điện (tải thường): 38A

- Dòng điện (tải nặng): 35A

- Bàn phím cố định

Có hàng
14 C200-06400420 COMMANDER C200 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 22kW

- Công suất (tải nặng): 18.5kW

- Dòng điện (tải thường): 48A

- Dòng điện (tải nặng): 42A

- Bàn phím cố định

Có hàng
15 C200-06400470 COMMANDER C200 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 30kW

- Công suất (tải nặng): 22kW

- Dòng điện (tải thường): 63A

- Dòng điện (tải nặng): 47A

- Bàn phím cố định

Có hàng
16 C200-07400660 COMMANDER C200 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 37kW

- Công suất (tải nặng): 30kW

- Dòng điện (tải thường): 79A

- Dòng điện (tải nặng): 66A

- Bàn phím cố định

Có hàng
17 C200-07400770 COMMANDER C200 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 45kW

- Công suất (tải nặng): 37kW

- Dòng điện (tải thường): 94A

- Dòng điện (tải nặng): 77A

- Bàn phím cố định

Có hàng
18 C200-07401000 COMMANDER C200 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 55kW

- Công suất (tải nặng): 45kW

- Dòng điện (tải thường): 112A

- Dòng điện (tải nặng): 100A

- Bàn phím cố định

Có hàng
19 C200-08401340 COMMANDER C200 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 75kW

- Công suất (tải nặng): 55kW

- Dòng điện (tải thường): 155A

- Dòng điện (tải nặng): 134A

- Bàn phím cố định

Có hàng
20 C200-08401570 COMMANDER C200 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 90kW

- Công suất (tải nặng): 75kW

- Dòng điện (tải thường): 184A

- Dòng điện (tải nặng): 157A

- Bàn phím cố định

Có hàng
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU VÀ YÊU CẦU CỦA QUÝ VỊ!

Vui lòng để lại thông tin của bạn hoặc gọi vào số điện thoại +84 (0)902 985 645 để trao đổi trực tiếp với người phụ trách của chúng tôi.

Ngay khi thông tin của bạn được gửi đi, người phụ trách của Bizmatsu Vietnam sẽ liên lạc ngay cho hỗ trợ bạn.

Chân thành cám ơn sự hợp tác!

X