C300 ĐƯỢC SẢN XUẤT BỞI Nidec - Control Techniques

48 Sản phẩm tìm thấy
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả Hàng trong kho
1 C300-01100017 COMMANDER C300 (100 - 120 VAC)

- Voltage: 100/120 VAC +/-10%

- Input Phases: Single

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 1.7 A | Motor Shaft Power: 0.25 kW | Motor Shaft Power: 0.33 HP

Có hàng
2 C300-01100024 COMMANDER C300 (100 - 120 VAC)

- Voltage: 100/120 VAC +/-10%

- Input Phases: Single

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 2.4 A | Motor Shaft Power: 0.37 kW | Motor Shaft Power: 0.5 HP

Có hàng
3 C300-02100042 COMMANDER C300 (100 - 120 VAC)

- Voltage: 100/120 VAC +/-10%

- Input Phases: Single

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 4.2 A | Motor Shaft Power: 0.75 kW | Motor Shaft Power: 1 HP

Có hàng
4 C300-02100056 COMMANDER C300 (100 - 120 VAC)

- Voltage: 100/120 VAC +/-10%

- Input Phases: Single

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 5.6 A | Motor Shaft Power: 1.1 kW | Motor Shaft Power: 1.5 HP

Có hàng
5 C300-01200017 COMMANDER C300 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Single

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 1.7 A | Motor Shaft Power: 0.25 kW | Motor Shaft Power: 0.33 HP

Có hàng
6 C300-01200024 COMMANDER C300 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Single

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 2.4 A | Motor Shaft Power: 0.37 kW | Motor Shaft Power: 0.5 HP

Có hàng
7 C300-01200033 COMMANDER C300 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Single

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 3.3 A | Motor Shaft Power: 0.55 kW | Motor Shaft Power: 0.75 HP

Có hàng
8 C300-01200042 COMMANDER C300 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Single

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 4.2 A | Motor Shaft Power: 0.75 kW | Motor Shaft Power: 1 HP

Có hàng
9 C300-02200024 COMMANDER C300 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Dual

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 2.4 A | Motor Shaft Power: 0.37 kW | Motor Shaft Power: 0.5 HP

Có hàng
10 C300-02200033 COMMANDER C300 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Dual

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 3.3 A | Motor Shaft Power: 0.55 kW | Motor Shaft Power: 0.75 HP

Có hàng
11 C300-02200042 COMMANDER C300 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Dual

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 4.2 A | Motor Shaft Power: 0.75 kW | Motor Shaft Power: 1 HP

Có hàng
12 C300-02200056 COMMANDER C300 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Dual

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 5.6 A | Motor Shaft Power: 1.1 kW | Motor Shaft Power: 1.5 HP

Có hàng
13 C300-02200075 COMMANDER C300 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Dual

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 7.5 A | Motor Shaft Power: 1.5 kW | Motor Shaft Power: 2 HP

Có hàng
14 C300-03200100 COMMANDER C300 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Dual

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 10 A | Motor Shaft Power: 2.2 kW | Motor Shaft Power: 3 HP

Có hàng
15 C300-04200133 COMMANDER C300 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Dual

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 13.3 A | Motor Shaft Power: 3 kW | Motor Shaft Power: 3 HP

Có hàng
16 C300-04200176 COMMANDER C300 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Three

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 17.6 A | Motor Shaft Power: 4 kW | Motor Shaft Power: 5 HP

Có hàng
17 C300-05200250 COMMANDER C300 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Three

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 30 A | Motor Shaft Power: 7.5 kW | Motor Shaft Power: 10 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 25 A | Motor Shaft Power: 5.5 kW | Motor Shaft Power: 7.5 HP

Có hàng
18 C300-06200330 COMMANDER C300 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Three

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 50 A | Motor Shaft Power: 11 kW | Motor Shaft Power: 15 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 33 A | Motor Shaft Power: 7.5 kW | Motor Shaft Power: 10 HP

Có hàng
19 C300-06200440 COMMANDER C300 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Three

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 58 A | Motor Shaft Power: 15 kW | Motor Shaft Power: 20 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 44 A | Motor Shaft Power: 11 kW | Motor Shaft Power: 15 HP

Có hàng
20 C300-07200610 COMMANDER C300 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Three

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 75 A | Motor Shaft Power: 18.5 kW | Motor Shaft Power: 25 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 61 A | Motor Shaft Power: 15 kW | Motor Shaft Power: 20 HP

Có hàng
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU VÀ YÊU CẦU CỦA QUÝ VỊ!

Vui lòng để lại thông tin của bạn hoặc gọi vào số điện thoại +84 (0)902 985 645 để trao đổi trực tiếp với người phụ trách của chúng tôi.

Ngay khi thông tin của bạn được gửi đi, người phụ trách của Bizmatsu Vietnam sẽ liên lạc ngay cho hỗ trợ bạn.

Chân thành cám ơn sự hợp tác!

X