DC Mentor MP ĐƯỢC SẢN XUẤT BỞI Nidec - Control Techniques

64 Sản phẩm tìm thấy
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả Hàng trong kho
1 MP25A4 Biến Tần DC Mentor MP

- Type: Four Quadrant

- Voltage: 480V

- Armature Current (A): 25A

- Frame Size: 1A

Có hàng
2 MP45A4 Biến Tần DC Mentor MP

- Type: Four Quadrant

- Voltage: 480V

- Armature Current (A): 45A

- Frame Size: 1A

Có hàng
3 MP75A4 Biến Tần DC Mentor MP

- Type: Four Quadrant

- Voltage: 480V

- Armature Current (A): 75A

- Frame Size: 1A

Có hàng
4 MP105A4 Biến Tần DC Mentor MP

- Type: Four Quadrant

- Voltage: 480V

- Armature Current (A): 105A

- Frame Size: 1B

Có hàng
5 MP155A4 Biến Tần DC Mentor MP

- Type: Four Quadrant

- Voltage: 480V

- Armature Current (A): 155A

- Frame Size: 1B

Có hàng
6 MP210A4 Biến Tần DC Mentor MP

- Type: Four Quadrant

- Voltage: 480V

- Armature Current (A): 210A

- Frame Size: 1B

Có hàng
7 MP350A4 Biến Tần DC Mentor MP

- Type: Four Quadrant

- Voltage: 480V

- Armature Current (A): 350A

- Frame Size: 2A

Có hàng
8 MP550A4 Biến Tần DC Mentor MP

- Type: Four Quadrant

- Voltage: 480V

- Armature Current (A): 550A

- Frame Size: 2A

Có hàng
9 MP700A4 Biến Tần DC Mentor MP

- Type: Four Quadrant

- Voltage: 480V

- Armature Current (A): 700A

- Frame Size: 2B

Có hàng
10 MP825A4 Biến Tần DC Mentor MP

- Type: Four Quadrant

- Voltage: 480V

- Armature Current (A): 825A

- Frame Size: 2B

Có hàng
11 MP900A4 Biến Tần DC Mentor MP

- Type: Four Quadrant

- Voltage: 480V

- Armature Current (A): 900A

- Frame Size: 2B

Có hàng
12 MP1200A4 Biến Tần DC Mentor MP

- Type: Four Quadrant

- Voltage: 480V

- Armature Current (A): 1200A

- Frame Size: 2C

Có hàng
13 MP1850A4 Biến Tần DC Mentor MP

- Type: Four Quadrant

- Voltage: 480V

- Armature Current (A): 1850A

- Frame Size: 2C

Có hàng
14 MP25A5 Biến Tần DC Mentor MP

- Type: Four Quadrant

- Voltage: 575V

- Armature Current (A): 25A

- Frame Size: 1A

Có hàng
15 MP45A5 Biến Tần DC Mentor MP

- Type: Four Quadrant

- Voltage: 575V

- Armature Current (A): 45A

- Frame Size: 1A

Có hàng
16 MP75A5 Biến Tần DC Mentor MP

- Type: Four Quadrant

- Voltage: 575V

- Armature Current (A): 75A

- Frame Size: 1A

Có hàng
17 MP105A5 Biến Tần DC Mentor MP

- Type: Four Quadrant

- Voltage: 575V

- Armature Current (A): 105A

- Frame Size: 1B

Có hàng
18 MP155A5 Biến Tần DC Mentor MP

- Type: Four Quadrant

- Voltage: 575V

- Armature Current (A): 155A

- Frame Size: 1B

Có hàng
19 MP210A5 Biến Tần DC Mentor MP

- Type: Four Quadrant

- Voltage: 575V

- Armature Current (A): 210A

- Frame Size: 1B

Có hàng
20 MP350A5 Biến Tần DC Mentor MP

- Type: Four Quadrant

- Voltage: 575V

- Armature Current (A): 350A

- Frame Size: 2A

Có hàng
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU VÀ YÊU CẦU CỦA QUÝ VỊ!

Vui lòng để lại thông tin của bạn hoặc gọi vào số điện thoại +84 (0)902 985 645 để trao đổi trực tiếp với người phụ trách của chúng tôi.

Ngay khi thông tin của bạn được gửi đi, người phụ trách của Bizmatsu Vietnam sẽ liên lạc ngay cho hỗ trợ bạn.

Chân thành cám ơn sự hợp tác!

X