F300 ĐƯỢC SẢN XUẤT BỞI Nidec - Control Techniques

25 Sản phẩm tìm thấy
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả Hàng trong kho
1 F300-03400045A10100AB103 POWERDRIVE F300 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 1.5kW

- Dòng điện (tải thường): 4.5A

- Tích hợp sẵn bàn phím, tháo rời được

Có hàng
2 F300-03400062A10100AB103 POWERDRIVE F300 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 2.2kW

- Dòng điện (tải thường): 6.2A

- Tích hợp sẵn bàn phím, tháo rời được

Có hàng
3 F300-03400104A10100AB103 POWERDRIVE F300 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 4kW

- Dòng điện (tải thường): 10.4A

- Tích hợp sẵn bàn phím, tháo rời được

Có hàng
4 F300-03400123A10100AB103 POWERDRIVE F300 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 5.5kW

- Dòng điện (tải thường): 12.3A

- Tích hợp sẵn bàn phím, tháo rời được

Có hàng
5 F300-04400185A10100AB103 POWERDRIVE F300 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 7.5kW

- Dòng điện (tải thường): 18.5A

- Tích hợp sẵn bàn phím, tháo rời được

Có hàng
6 F300-04400240A10100AB103 POWERDRIVE F300 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 11kW

- Dòng điện (tải thường): 24A

- Tích hợp sẵn bàn phím, tháo rời được

Có hàng
7 F300-05400300A10100AB103 POWERDRIVE F300 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 15kW

- Dòng điện (tải thường): 30A

- Tích hợp sẵn bàn phím, tháo rời được

Có hàng
8 F300-07400790A10100AB103 POWERDRIVE F300 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 37kW

- Dòng điện (tải thường): 79A

- Tích hợp sẵn bàn phím, tháo rời được

Có hàng
9 F300-07401120A10100AB103 POWERDRIVE F300 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 55kW

- Dòng điện (tải thường): 112A

- Tích hợp sẵn bàn phím, tháo rời được

Có hàng
10 F300-09402210A10100AN103 POWERDRIVE F300 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 110kW

- Dòng điện (tải thường): 221A

- Tích hợp sẵn bàn phím, tháo rời được

Có hàng
11 F300-09402660A10100AN103 POWERDRIVE F300 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 132kW

- Dòng điện (tải thường): 266A

- Tích hợp sẵn bàn phím, tháo rời được

Có hàng
12 F300-10403610E10100AN103 POWERDRIVE F300 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 200kW

- Dòng điện (tải thường): 361A

- Tích hợp sẵn bàn phím, tháo rời được

(*) Single Drive without Brake Transistor AC to AC. Require External Choke (sold separately)

Có hàng
13 F300-11404370E10100AN103 POWERDRIVE F300 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 225kW

- Dòng điện (tải thường): 437A

- Tích hợp sẵn bàn phím, tháo rời được

(*) Single Drive without Brake Transistor AC to AC. Require External Choke (sold separately)

Có hàng
14 F300-11404870E10100AN103 POWERDRIVE F300 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 250kW

- Dòng điện (tải thường): 487A

- Tích hợp sẵn bàn phím, tháo rời được

(*) Single Drive without Brake Transistor AC to AC. Require External Choke (sold separately)

Có hàng
15 F300-11405070E10100AN103 POWERDRIVE F300 (380 - 480 VAC)

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 280kW

- Dòng điện (tải thường): 507A

- Tích hợp sẵn bàn phím, tháo rời được

(*) Single Drive without Brake Transistor AC to AC. Require External Choke (sold separately)

Có hàng
16 F300-06400380A10100AB103 POWERDRIVE F300

- Nguồn cấp: 3P

- Công suất (tải thường): 18.5kW

- Dòng điện (tải thường): 38A

- Tích hợp sẵn bàn phím, tháo rời được

Có hàng
17 F300-06400480A10100AB103 POWERDRIVE F300

* Nguồn cấp: 3P
* Công suất (tải thường): 22kW
* Dòng điện (tải thường): 48A
* Tích hợp sẵn bàn phím, tháo rời được

Có hàng
18 F300-06400630A10100AB103 POWERDRIVE F300

* Nguồn cấp: 3P
* Công suất (tải thường): 30kW
* Dòng điện (tải thường): 63A
* Tích hợp sẵn bàn phím, tháo rời được

Có hàng
19 F300-07400940A10100AB103 POWERDRIVE F300

* Nguồn cấp: 3P
* Công suất (tải thường): 45kW
* Dòng điện (tải thường): 94A
* Tích hợp sẵn bàn phím, tháo rời được

Có hàng
20 F300-07401120A10100AB103 POWERDRIVE F300

* Nguồn cấp: 3P
* Công suất (tải thường): 55kW
* Dòng điện (tải thường): 112A
* Tích hợp sẵn bàn phím, tháo rời được

Có hàng
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU VÀ YÊU CẦU CỦA QUÝ VỊ!

Vui lòng để lại thông tin của bạn hoặc gọi vào số điện thoại +84 (0)902 985 645 để trao đổi trực tiếp với người phụ trách của chúng tôi.

Ngay khi thông tin của bạn được gửi đi, người phụ trách của Bizmatsu Vietnam sẽ liên lạc ngay cho hỗ trợ bạn.

Chân thành cám ơn sự hợp tác!

X