M400 ĐƯỢC SẢN XUẤT BỞI Nidec - Control Techniques

73 Sản phẩm tìm thấy
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả Hàng trong kho
1 M400-01100017 Biến tần Unidrive M400 (100 - 120 VAC)

- Voltage: 100/120 VAC +/-10%

- Input Phases: Single

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 1.7 A | Motor Shaft Power: 0.25 kW | Motor Shaft Power: 0.33 HP

Có hàng
2 M400-01100024 Biến tần Unidrive M400 (100 - 120 VAC)

- Voltage: 100/120 VAC +/-10%

- Input Phases: Single

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 2.4 A | Motor Shaft Power: 0.37 kW | Motor Shaft Power: 0.5 HP

Có hàng
3 M400-02100042 Biến tần Unidrive M400 (100 - 120 VAC)

- Voltage: 100/120 VAC +/-10%

- Input Phases: Single

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 4.2 A | Motor Shaft Power: 0.75 kW | Motor Shaft Power: 1 HP

Có hàng
4 M400-02100056 Biến tần Unidrive M400 (100 - 120 VAC)

- Voltage: 100/120 VAC +/-10%

- Input Phases: Single

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 5.6 A | Motor Shaft Power: 1.1 kW | Motor Shaft Power: 1.5 HP

Có hàng
5 M400-01200017 Biến tần Unidrive M400 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Single

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 1.7 A | Motor Shaft Power: 0.25 kW | Motor Shaft Power: 0.33 HP

Có hàng
6 M400-01200024 Biến tần Unidrive M400 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Single

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 2.4 A | Motor Shaft Power: 0.37 kW | Motor Shaft Power: 0.5 HP

Có hàng
7 M400-01200033 Biến tần Unidrive M400 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Single

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 3.3 A | Motor Shaft Power: 0.55 kW | Motor Shaft Power: 0.75 HP

Có hàng
8 M400-01200042 Biến tần Unidrive M400 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Single

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 4.2 A | Motor Shaft Power: 0.75 kW | Motor Shaft Power: 1 HP

Có hàng
9 M400-02200024 Biến tần Unidrive M400 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Dual

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 2.4 A | Motor Shaft Power: 0.37 kW | Motor Shaft Power: 0.5 HP

Có hàng
10 M400-02200033 Biến tần Unidrive M400 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Dual

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 3.3 A | Motor Shaft Power: 0.55 kW | Motor Shaft Power: 0.75 HP

Có hàng
11 M400-02200042 Biến tần Unidrive M400 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Dual

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 4.2 A | Motor Shaft Power: 0.75 kW | Motor Shaft Power: 1 HP

Có hàng
12 M400-02200056 Biến tần Unidrive M400 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Dual

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 5.6 A | Motor Shaft Power: 1.1 kW | Motor Shaft Power: 1.5 HP

Có hàng
13 M400-02200075 Biến tần Unidrive M400 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Dual

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 7.5 A | Motor Shaft Power: 1.5 kW | Motor Shaft Power: 2 HP

Có hàng
14 M400-03200100 Biến tần Unidrive M400 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Dual

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 10 A | Motor Shaft Power: 2.2 kW | Motor Shaft Power: 3 HP

Có hàng
15 M400-04200133 Biến tần Unidrive M400 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Dual

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 13.3 A | Motor Shaft Power: 3 kW | Motor Shaft Power: 3 HP

Có hàng
16 M400-04200176 Biến tần Unidrive M400 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Three

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 17.6 A | Motor Shaft Power: 4 kW | Motor Shaft Power: 5 HP

Có hàng
17 M400-05200250 Biến tần Unidrive M400 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Three

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 30 A | Motor Shaft Power: 7.5 kW | Motor Shaft Power: 10 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 25 A | Motor Shaft Power: 5.5 kW | Motor Shaft Power: 7.5 HP

Có hàng
18 M400-06200330 Biến tần Unidrive M400 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Three

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 50 A | Motor Shaft Power: 11 kW | Motor Shaft Power: 15 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 33 A | Motor Shaft Power: 7.5 kW | Motor Shaft Power: 10 HP

Có hàng
19 M400-06200440 Biến tần Unidrive M400 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Three

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 58 A | Motor Shaft Power: 15 kW | Motor Shaft Power: 20 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 44 A | Motor Shaft Power: 11 kW | Motor Shaft Power: 15 HP

Có hàng
20 M400-07200610 Biến tần Unidrive M400 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Input Phases: Three

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 75 A | Motor Shaft Power: 18.5 kW | Motor Shaft Power: 25 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 61 A | Motor Shaft Power: 15 kW | Motor Shaft Power: 20 HP

Có hàng
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU VÀ YÊU CẦU CỦA QUÝ VỊ!

Vui lòng để lại thông tin của bạn hoặc gọi vào số điện thoại +84 (0)902 985 645 để trao đổi trực tiếp với người phụ trách của chúng tôi.

Ngay khi thông tin của bạn được gửi đi, người phụ trách của Bizmatsu Vietnam sẽ liên lạc ngay cho hỗ trợ bạn.

Chân thành cám ơn sự hợp tác!

X