M600 ĐƯỢC SẢN XUẤT BỞI Nidec - Control Techniques

111 Sản phẩm tìm thấy
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả Hàng trong kho
1 M600-03200050A10 Biến tần Unidrive M600 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 6.6 A | Motor Shaft Power: 1.1 kW | Motor Shaft Power: 1.5 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 5 A | Motor Shaft Power: 0.75 kW | Motor Shaft Power: 1 HP

Có hàng
2 M600-03200066A10 Biến tần Unidrive M600 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 8 A | Motor Shaft Power: 1.5 kW | Motor Shaft Power: 2 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 6.6 A | Motor Shaft Power: 1.1 kW | Motor Shaft Power: 1.5 HP

Có hàng
3 M600-03200080A10 Biến tần Unidrive M600 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 11 A | Motor Shaft Power: 2.2 kW | Motor Shaft Power: 3 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 8 A | Motor Shaft Power: 1.5 kW | Motor Shaft Power: 2 HP

Có hàng
4 M600-03200106A10 Biến tần Unidrive M600 (200 - 240 VAC)

Max Continuous Current 12.7 A

Motor Shaft Power 3 kW

Motor Shaft Power 3 HP

Upon Heavy Duty:

Max Continuous Current 10.6 A

Motor Shaft Power 2.2 kW

Motor Shaft Power 3 HP

Three Phase Unidrive

200-240 VAC

Có hàng
5 M600-04200137A10 Biến tần Unidrive M600 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 18 A | Motor Shaft Power: 4 kW | Motor Shaft Power: 5 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 13.7 A | Motor Shaft Power: 3 kW | Motor Shaft Power: 3 HP

Có hàng
6 M600-04200185A10 Biến tần Unidrive M600 (200 - 240 VAC)

Max Continuous Current 24 A

Motor Shaft Power 5.5 kW

Motor Shaft Power 7.5 HP

Upon Heavy Duty:

Max Continuous Current 18.5 A

Motor Shaft Power 4 kW

Motor Shaft Power 5 HP

Three Phase Unidrive

200-240 VAC

Có hàng
7 M600-05200250A10 Biến tần Unidrive M600 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 30 A | Motor Shaft Power: 7.5 kW | Motor Shaft Power: 10 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 25 A | Motor Shaft Power: 5.5 kW | Motor Shaft Power: 7.5 HP

Có hàng
8 M600-06200330A10 Biến tần Unidrive M600 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 50 A | Motor Shaft Power: 11 kW | Motor Shaft Power: 15 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 33 A | Motor Shaft Power: 7.5 kW | Motor Shaft Power: 10 HP

Có hàng
9 M600-06200440A10 Biến tần Unidrive M600 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 58 A | Motor Shaft Power: 15 kW | Motor Shaft Power: 20 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 44 A | Motor Shaft Power: 11 kW | Motor Shaft Power: 15 HP

Có hàng
10 M600-07200610A10 Biến tần Unidrive M600 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 75 A | Motor Shaft Power: 18.5 kW | Motor Shaft Power: 25 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 61 A | Motor Shaft Power: 15 kW | Motor Shaft Power: 20 HP

Có hàng
11 M600-07200750A10 Biến tần Unidrive M600 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 94 A | Motor Shaft Power: 22 kW | Motor Shaft Power: 30 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 75 A | Motor Shaft Power: 18.5 kW | Motor Shaft Power: 25 HP

Có hàng
12 M600-07200830A10 Biến tần Unidrive M600 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 117 A | Motor Shaft Power: 30 kW | Motor Shaft Power: 40 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 83 A | Motor Shaft Power: 22 kW | Motor Shaft Power: 30 HP

Có hàng
13 M600-08201160A10 Biến tần Unidrive M600 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 149 A | Motor Shaft Power: 37 kW | Motor Shaft Power: 50 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 116 A | Motor Shaft Power: 30 kW | Motor Shaft Power: 40 HP

Có hàng
14 M600-08201320A10 Biến tần Unidrive M600 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 180 A | Motor Shaft Power: 45 kW | Motor Shaft Power: 60 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 132 A | Motor Shaft Power: 37 kW | Motor Shaft Power: 50 HP

Có hàng
15 M600-09201760A10100AB Biến tần Unidrive M600 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 216 A | Motor Shaft Power: 55 kW | Motor Shaft Power: 75 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 176 A | Motor Shaft Power: 45 kW | Motor Shaft Power: 60 HP

Có hàng
16 M600-09202190A10100AB Biến tần Unidrive M600 (200 - 240 VAC)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Normal Duty:

   Max Continuous Current: 266 A | Motor Shaft Power: 75 kW | Motor Shaft Power: 100 HP

- Heavy Duty:

   Max Continuous Current: 219 A | Motor Shaft Power: 55 kW | Motor Shaft Power: 75 HP

Có hàng
17 M600-09201760E10100AB Biến tần Unidrive M600 (200 - 240 VAC)

Single Drive with Brake Transistor AC to AC (Inverter + 6P Rectifier + Fan Power Supply). Require External Choke (sold separately)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Normal Duty: Max Continuous Current: 216 A | Motor Shaft Power: 55 kW | Motor Shaft Power: 75 HP

- Heavy Duty: Max Continuous Current: 176 A | Motor Shaft Power: 45 kW | Motor Shaft Power: 60 HP

Có hàng
18 M600-09202190E10100AB Biến tần Unidrive M600 (200 - 240 VAC)

Single Drive with Brake Transistor AC to AC (Inverter + 6P Rectifier + Fan Power Supply). Require External Choke (sold separately)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Normal Duty: Max Continuous Current: 266 A | Motor Shaft Power: 75 kW | Motor Shaft Power: 100 HP

- Heavy Duty: Max Continuous Current: 219 A | Motor Shaft Power: 55 kW | Motor Shaft Power: 75 HP

Có hàng
19 M600-10202830E10100AB Biến tần Unidrive M600 (200 - 240 VAC)

Single Drive with Brake Transistor AC to AC (Inverter + 6P Rectifier + Fan Power Supply). Require External Choke (sold separately)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Normal Duty: Max Continuous Current: 325 A | Motor Shaft Power: 90 kW | Motor Shaft Power: 125 HP

- Heavy Duty: Max Continuous Current: 283 A | Motor Shaft Power: 75 kW | Motor Shaft Power: 100 HP

Có hàng
20 M600-10203000E10100AB Biến tần Unidrive M600 (200 - 240 VAC)

Single Drive with Brake Transistor AC to AC (Inverter + 6P Rectifier + Fan Power Supply). Require External Choke (sold separately)

- Voltage: 200/240 VAC +/-10%

- Normal Duty: Max Continuous Current: 360 A | Motor Shaft Power: 110 kW | Motor Shaft Power: 150 HP

- Heavy Duty: Max Continuous Current: 300 A | Motor Shaft Power: 90 kW | Motor Shaft Power: 125 HP

Có hàng
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU VÀ YÊU CẦU CỦA QUÝ VỊ!

Vui lòng để lại thông tin của bạn hoặc gọi vào số điện thoại +84 (0)902 985 645 để trao đổi trực tiếp với người phụ trách của chúng tôi.

Ngay khi thông tin của bạn được gửi đi, người phụ trách của Bizmatsu Vietnam sẽ liên lạc ngay cho hỗ trợ bạn.

Chân thành cám ơn sự hợp tác!

X