Sinamics V20 ĐƯỢC SẢN XUẤT BỞI Siemens

17 Sản phẩm tìm thấy
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả Hàng trong kho
1 6SL3210-5BB13-7UV1 Biến Tần Sinamics V20

- Voltage: 200-240V 1-phase-AC -10%/+10%

- Rated power: 0.37kW with 150% overload for 60 sec, unfiltered

- I/O Interface:  4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO

- Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP

- Degree of protection: IP20/UL 

- Open Size: Size AA 68x142x108 (WxHxD)

Có hàng
2 6SL3210-5BB17-5UV1 Biến Tần Sinamics V20

- Voltage: 200-240V 1-phase-AC -10%/+10%

- Rated power: 0.75kW with 150% overload for 60 sec, unfiltered

- I/O Interface:  4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO

- Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP

- Degree of protection: IP20/UL

- Open Size: Size AB 68x142x128 (WxHxD)

Có hàng
3 6SL3210-5BB21-5UV1 Biến Tần Sinamics V20

- Voltage: 200-240V 1-phase-AC -10%/+10%

- Supply frequency: 47-63Hz

- Rated power: 1.5kW with 150% overload for 60 sec, unfiltered

- I/O Interface:  4 DI, 2 DQ

- Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP

- Degree of protection: IP20/UL

- Open Size: Size AC 160x90x147 (HxWxD)

Có hàng
4 6SL3210-5BB22-2UV0 Biến Tần Sinamics V20

- Voltage: 200-240V 1-phase-AC -10%/+10%

- Rated power: 2.2kW with 150% overload for 60 sec, unfiltered

- I/O Interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO

- Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP

- Degree of protection: IP20/UL

- Open Size: Size C 184x182x169 (WxHxD)

Có hàng
5 6SL3210-5BB22-2UV1 Biến Tần Sinamics V20

- Voltage: 200-240V 1-phase-AC -10%/+10%

- Supply frequency: 47-63Hz

- Rated power: 2.2kW with 150% overload for 60 sec, unfiltered

- I/O Interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO

- Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP

- Degree of protection: IP20/UL

- Open Size: Fsad 176.5x136x160 (WxHxD)

Có hàng
6 6SL3210-5BB23-0UV0 Biến Tần Sinamics V20

- Voltage: 200-240V 1-phase-AC -10%/+10%

- Rated power: 3.0kW with 150% overload for 60 sec, unfiltered

- I/O Interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO

- Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP

- Degree of protection: IP20/UL

- Open Size: Size C 184x182x169 (WxHxD)

Có hàng
7 6SL3210-5BE17-5UV0 Biến Tần Sinamics V20

- Voltage: 380-480V 3AC -15%/+10%

- Supply frequency: 47-63Hz

- Rated power: 0.75kW with 150% overload for 60 sec, unfiltered

- I/O Interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO

- Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP

- Degree of protection: IP20/UL

- Open Size: Size A 90x150x146 (WxHxD)

Có hàng
8 6SL3210-5BE21-5UV0 Biến Tần Sinamics V20

- Voltage: 380-480V 3AC -15%/+10%

- Supply frequency: 47-63Hz

- Rated power: 1.5kW with 150% overload for 60 sec, unfiltered

- I/O Interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO

- Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP

- Degree of protection: IP20/UL

- Open Size: Size A 90x166x146 (WxHxD)

Có hàng
9 6SL3210-5BE22-2UV0 Biến Tần Sinamics V20

- Voltage: 380-480V 3AC -15%/+10%

- Supply frequency: 47-63Hz

- Rated power: 2.2kW with 150% overload for 60 sec, unfiltered

- I/O Interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO

- Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP

- Degree of protection: IP20/UL

- Open Size: Size A 90x166x146 (WxHxD)

Có hàng
10 6SL3210-5BE23-0UV0 Biến Tần Sinamics V20

- Voltage: 380-480V 3AC -15%/+10%

- Supply frequency: 47-63Hz

- Rated power: 3.0kW with 150% overload for 60 sec. unfiltered

- I/O Interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO

- Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP

- Degree of protection: IP20/UL

- Open Size: Size B 140x160x165 (WxHxD)

Có hàng
11 6SL3210-5BE24-0UV0 Biến Tần Sinamics V20

- Voltage: 380-480V 3AC -15%/+10%

- Supply frequency: 47-63Hz

- Rated power: 4.0kW with 150% overload for 60 sec, unfiltered

- I/O Interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO

- Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP

- Degree of protection: IP20/UL

- Open Size: Size B 140x160x165 (WxHxD)

Có hàng
12 6SL3210-5BE25-5UV0 Biến Tần Sinamics V20

- Voltage: 380-480V 3AC -15%/+10%

- Supply frequency: 47-63Hz

- Rated power: 5.5kW with 150% overload for 60 sec, unfiltered

- I/O Interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO

- Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP

- Degree of protection: IP20/UL

- Open Size: Size C 184x182x169 (WxHxD)

Có hàng
13 6SL3210-5BE27-5UV0 Biến Tần Sinamics V20

- Voltage: 380-480V 3AC -15%/+10%

- Supply frequency: 47-63Hz

- Rated power: 7.5kW with 150% overload for 60 sec, unfiltered

- I/O Interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO

- Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP

- Degree of protection: IP20/UL

- Open Size: Size D 240x207x173 (WxHxD)

Có hàng
14 6SL3210-5BE31-1UV0 Biến Tần Sinamics V20

- Voltage: 380-480V 3AC -15%/+10%

- Supply frequency: 47-63Hz

- Rated power: 11kW with 150% overload for 60 sec, unfiltered

- I/O Interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO

- Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP

- Degree of protection: IP20/UL

- Open Size: Size D 240x207x173 (WxHxD)

Có hàng
15 6SL3210-5BE31-5UV0 Biến Tần Sinamics V20

- Voltage: 380-480V 3AC -15%/+10%

- Supply frequency: 47-63Hz

- Rated power: 15kW with 150% overload for 60 sec, unfiltered

- I/O Interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO

- Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP

- Degree of protection: IP20/UL

- Open Size: Size D 240x207x173 (WxHxD)

Có hàng
16 6SL3210-5BE31-8UV0 Biến Tần Sinamics V20

- Voltage: 380-480V 3AC -15%/+10%

- Supply frequency: 47-63Hz

- Rated power: 18.5kW with 150% overload for 60 sec, small output overload: 22kW with 110% overload for 60 sec, unfiltered

- I/O Interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO

- Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP

- Degree of protection: IP20/UL

- Open Size: Size E 244x265x209 (WxHxD)

Có hàng
17 6SL3210-5BE32-2UV0 Biến Tần Sinamics V20

- Voltage: 380-480V 3AC -15%/+10%

- Supply frequency: 47-63Hz

- Rated power: 22kW with 150% overload for 60 sec, small output overload: 30kW with 110% overload for 60 sec, unfiltered

- I/O Interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO

- Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP

- Degree of protection: IP20/UL

- Open Size: Size E 244x265x209 (WxHxD)

Có hàng
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU VÀ YÊU CẦU CỦA QUÝ VỊ!

Vui lòng để lại thông tin của bạn hoặc gọi vào số điện thoại +84 (0)902 985 645 để trao đổi trực tiếp với người phụ trách của chúng tôi.

Ngay khi thông tin của bạn được gửi đi, người phụ trách của Bizmatsu Vietnam sẽ liên lạc ngay cho hỗ trợ bạn.

Chân thành cám ơn sự hợp tác!

X