+84 902 985 645

Khởi động mềm ĐƯỢC SẢN XUẤT BỞI Siemens

1074 Sản phẩm tìm thấy
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả Hàng trong kho
1 3RW3003-1CB54 Khởi động mềm 3RW30

SIRIUS soft starter 22.5mm 3 A, 1.1 kW/400 V, 40 °C 200-400 V AC, 24-230 V AC/DC Screw terminals

Có hàng
2 3RW3003-2CB54 Khởi động mềm 3RW30

SIRIUS soft starter 22.5mm 3 A, 1.1 kW/400 V, 40 °C 200-400 V AC, 24-230 V AC/DC spring-type terminals

Có hàng
3 3RW3013-1BB04 Khởi động mềm 3RW30

SIRIUS soft starter S00 3.6 A, 1.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 VAC/DC Screw terminals

Có hàng
4 3RW3013-1BB14 Khởi động mềm 3RW30

SIRIUS soft starter S00 3.6 A, 1.5kW/400V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 VAC/DC Screw terminals

Có hàng
5 3RW3013-2BB04 Khởi động mềm 3RW30

SIRIUS soft starter S00 3.6 A, 1.5kW/400V, 40 °C 200-480 VAC, 24 VAC/DC Spring-type terminals

Có hàng
6 3RW3013-2BB14 Khởi động mềm 3RW30

SIRIUS soft starter S00 3.6 A, 1.5kW/400V, 40 °C 200-480 VAC, 110-230 VAC/DC spring-type terminals

Có hàng
7 3RW3014-1BB04 Khởi động mềm 3RW30

SIRIUS soft starter S00 6.5 A, 3kW/400V, 40 °C 200-480 VAC, 24 VAC/DC Screw terminals

Có hàng
8 3RW3014-1BB14 Khởi động mềm 3RW30

SIRIUS soft starter S00 6.5 A, 3kW/400V, 40 °C 200-480 VAC, 110-230 VAC/DC Screw terminals

Có hàng
9 3RW3014-2BB04 Khởi động mềm 3RW30

SIRIUS soft starter S00 6.5 A, 3kW/400V, 40 °C 200-480 VAC, 24 VAC/DC Spring-type terminals

Có hàng
10 3RW3014-2BB14 Khởi động mềm 3RW30

SIRIUS soft starter S00 6.5 A, 3kW/400V, 40 °C 200-480 VAC, 110-230 VAC/DC spring-type terminals

Có hàng
11 3RW3016-1BB04 Khởi động mềm 3RW30

SIRIUS soft starter S00 9 A, 4kW/400V, 40 °C 200-480 VAC, 24 VAC/DC Screw terminals

Có hàng
12 3RW3016-1BB14 Khởi động mềm 3RW30

SIRIUS soft starter S00 9 A, 4kW/400V, 40 °C 200-480 VAC, 110-230 VAC/DC Screw terminals

Có hàng
13 3RW3016-2BB04 Khởi động mềm 3RW30

SIRIUS soft starter S00 9 A, 4kW/400V, 40 °C 200-480 VAC, 24 VAC/DC Spring-type terminals

Có hàng
14 3RW3016-2BB14 Khởi động mềm 3RW30

SIRIUS soft starter S00 9 A, 4kW/400V, 40 °C 200-480 VAC,110-230 VAC/DC spring-type terminals

Có hàng
15 3RW3017-1BB04 Khởi động mềm 3RW30

SIRIUS soft starter S00 12.5 A, 5.5kW/400V, 40 °C 200-480 VAC, 24 VAC/DC Screw terminals

Có hàng
16 3RW3017-1BB14 Khởi động mềm 3RW30

SIRIUS soft starter S00 12.5 A, 5.5kW/400V, 40 °C 200-480 VAC,110-230 VAC/DC Screw terminals

Có hàng
17 3RW3018-1BB04 Khởi động mềm 3RW30

SIRIUS soft starter S00 17.6 A, 7.5kW/400V, 40 °C 200-480 VAC, 24 VAC/DC Screw terminals

Có hàng
18 3RW3018-1BB14 Khởi động mềm 3RW30

SIRIUS soft starter S00 17.6 A, 7.5kW/400V, 40 °C 200-480 VAC,110-230 VAC/DC Screw terminals

Có hàng
19 3RW3018-2BB04 Khởi động mềm 3RW30

SIRIUS soft starter S00 17.6 A, 7.5kW/400V, 40 °C 200-480 VAC,24 VAC/DC Spring-type terminals

Có hàng
20 3RW3018-2BB14 Khởi động mềm 3RW30

SIRIUS soft starter S00 17.6 A, 7.5kW/400V, 40 °C 200-480 VAC,110-230 VAC/DC spring-type terminals

Có hàng
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU VÀ YÊU CẦU CỦA QUÝ VỊ!

Vui lòng để lại thông tin của bạn hoặc gọi vào số điện thoại +84 (0)902 985 645 để trao đổi trực tiếp với người phụ trách của chúng tôi.

Ngay khi thông tin của bạn được gửi đi, người phụ trách của Bizmatsu Vietnam sẽ liên lạc ngay cho hỗ trợ bạn.

Chân thành cám ơn sự hợp tác!

X