+84 902 985 645

3RW40 ĐƯỢC SẢN XUẤT BỞI Siemens

176 Sản phẩm tìm thấy
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả Hàng trong kho
1 3RW4055-2BB44 Khởi động mềm 3RW40

SIRIUS soft starter S6 134 A, 75kW/400V, 40 °C 200-460 VAC, 230 VAC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5055-2AB14<<

Có hàng
2 3RW4055-2BB45 Khởi động mềm 3RW40

SIRIUS soft starter S6 134 A, 90kW/500V, 40 °C 400-600 VAC, 230 VAC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5055-2AB15<<

Có hàng
3 3RW4055-6BB44 Khởi động mềm 3RW40

SIRIUS soft starter S6 134 A, 75kW/400V, 40 °C 200-460 VAC, 230 VAC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5055-6AB14<<

Có hàng
4 3RW4055-6BB45 Khởi động mềm 3RW40

SIRIUS soft starter S6 134 A, 90kW/500V, 40 °C 400-600 VAC, 230 VAC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5055-6AB15<<

Có hàng
5 3RW4056-2BB44 Khởi động mềm 3RW40

SIRIUS soft starter S6 162 A, 90kW/400V, 40 °C 200-460 VAC, 230 VAC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5056-2AB14<<

Có hàng
6 3RW4056-2BB45 Khởi động mềm 3RW40

SIRIUS soft starter S6 162 A, 110kW/500V, 40 °C 400-600 VAC, 230 VAC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5056-2AB15<<

Có hàng
7 3RW4073-2BB44 Khởi động mềm 3RW40

SIRIUS soft starter S12 230 A, 132kW/400V, 40 °C 200-460 VAC, 230 VAC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5073-2AB14<<

Có hàng
8 3RW4073-2BB45 Khởi động mềm 3RW40

SIRIUS soft starter S12 230 A, 160kW/500V, 40 °C 400-600 VAC, 230 VAC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5073-2AB15<<

Có hàng
9 3RW4073-6AB44 Khởi động mềm 3RW40

SIRIUS soft starter S12 134 A, 75kW/400V, 40 °C 200-460 VAC, 230 VAC Screw terminals without bypass !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5.

Có hàng
10 3RW4073-6BB44 Khởi động mềm 3RW40

SIRIUS soft starter S12 230 A, 132kW/400V, 40 °C 200-460 VAC, 230 VAC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5073-6AB14<<

Có hàng
11 3RW4073-6BB45 Khởi động mềm 3RW40

SIRIUS soft starter S12 230 A, 160kW/500V, 40 °C 400-600 VAC, 230 VAC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5073-6AB15<<

Có hàng
12 3RW4074-2BB44 Khởi động mềm 3RW40

SIRIUS soft starter S12 280 A, 160kW/400V, 40 °C 200-460 VAC, 230 VAC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5074-2AB14<<

Có hàng
13 3RW4074-2BB45 Khởi động mềm 3RW40

SIRIUS soft starter S12 280 A, 200kW/500V, 40 °C 400-600 VAC, 230 VAC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5074-2AB15<<

Có hàng
14 3RW4074-6BB44 Khởi động mềm 3RW40

SIRIUS soft starter S12 280 A, 160kW/400V, 40 °C 200-460 VAC, 230 VAC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5074-6AB14<<

Có hàng
15 3RW4074-6BB45 Khởi động mềm 3RW40

SIRIUS soft starter S12 280 A, 200kW/500V, 40 °C 400-600 VAC, 230 VAC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5074-6AB15<<

Có hàng
16 3RW4075-2BB35 Khởi động mềm 3RW40

SIRIUS soft starter S12 315 A, 300kW/575V, 50 °C 400-600 VAC, 115 VAC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5075-2AB15<<

Có hàng
17 3RW4075-2BB44 Khởi động mềm 3RW40

SIRIUS soft starter S12 356 A, 200kW/400V, 40 °C 200-460 VAC, 230 VAC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5075-2AB14<<

Có hàng
18 3RW4075-2BB45 Khởi động mềm 3RW40

SIRIUS soft starter S12 356 A, 250kW/500V, 40 °C 400-600 VAC, 230 VAC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5075-2AB15<<

Có hàng
19 3RW4075-6BB35 Khởi động mềm 3RW40

SIRIUS soft starter S12 315 A, 300kW/575V, 50 °C 400-600 VAC, 115 VAC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5075-6AB15<<

Có hàng
20 3RW4075-6BB44 Khởi động mềm 3RW40

SIRIUS soft starter S12 356 A, 200kW/400V, 40 °C 200-460 VAC, 230 VAC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5075-6AB14<<

Có hàng
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU VÀ YÊU CẦU CỦA QUÝ VỊ!

Vui lòng để lại thông tin của bạn hoặc gọi vào số điện thoại +84 (0)902 985 645 để trao đổi trực tiếp với người phụ trách của chúng tôi.

Ngay khi thông tin của bạn được gửi đi, người phụ trách của Bizmatsu Vietnam sẽ liên lạc ngay cho hỗ trợ bạn.

Chân thành cám ơn sự hợp tác!

X