+84 902 985 645

3RW44 ĐƯỢC SẢN XUẤT BỞI Siemens

324 Sản phẩm tìm thấy
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả Hàng trong kho
1 3RW4422-1BC34 Khởi động mềm 3RW44

SIRIUS soft starter Values at 460 V, 50 °C standard: 26 A, 15 hp Inside- delta: 45 A, 30 hp 200-460 V AC, 115 V AC Screw terminals !!! Phased- out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5516-1HA14<<

Có hàng
2 3RW4422-1BC44 Khởi động mềm 3RW44

SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 29 A, 15 kW Inside-delta: 50 A, 22 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5516-1HA14<<

Có hàng
3 3RW4422-1BC45 Khởi động mềm 3RW44

SIRIUS soft starter Values at 500V, 40 °C standard: 29 A, 18.5 kW Inside-delta: 50 A, 30 kW 400-600 VAC, 230 VAC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5516-1HA15<<

Có hàng
4 3RW4422-1BC46 Khởi động mềm 3RW44

SIRIUS soft starter Values at 690V, 40 °C standard: 29 A, 30 kW Inside-delta: only up to 600 V 400-690 VAC, 230 VAC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5524-1HA16<<

Có hàng
5 3RW4422-3BC34 Khởi động mềm 3RW44

SIRIUS soft starter Values at 460V, 50 °C standard: 26 A, 15 hp Inside- delta: 45 A, 30 hp 200-460 VAC, 115 VAC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5516-3HA14<<

Có hàng
6 3RW4422-3BC44 Khởi động mềm 3RW44

SIRIUS soft starter Values at 400V, 40 °C standard: 29 A, 15 kW Inside-delta: 50 A, 22 kW 200-460 VAC, 230 VAC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5516-3HA14<<

Có hàng
7 3RW4422-3BC45 Khởi động mềm 3RW44

SIRIUS soft starter Values at 500V, 40 °C standard: 29 A, 18.5 kW Inside-delta: 50 A, 30 kW 400-600 VAC, 230 VAC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5516-3HA15<<

Có hàng
8 3RW4422-3BC46 Khởi động mềm 3RW44

SIRIUS soft starter Values at 690V, 40 °C standard: 29 A, 30 kW Inside-delta: only up to 600 V 400-690 VAC, 230 VAC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5524-3HA16<<

Có hàng
9 3RW4423-1BC44 Khởi động mềm 3RW44

SIRIUS soft starter Values at 400V, 40 °C standard: 36 A, 18.5 kW Inside-delta: 62 A, 30 kW 200-460 VAC, 230 VAC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5517-1HA14<<

Có hàng
10 3RW4423-1BC45 Khởi động mềm 3RW44

SIRIUS soft starter Values at 500V, 40 °C standard: 36 A, 22 kW Inside-delta: 62 A, 37 kW 400-600 VAC, 230 VAC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5517-1HA15<<

Có hàng
11 3RW4423-1BC46 Khởi động mềm 3RW44

SIRIUS soft starter Values at 690V, 40 °C standard: 36 A, 37 kW Inside-delta: only up to 600 V 400-690 VAC, 230 VAC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5524-1HA16<<

Có hàng
12 3RW4423-3BC44 Khởi động mềm 3RW44

SIRIUS soft starter Values at 400V, 40 °C standard: 36 A, 18.5 kW Inside-delta: 62 A, 30 kW 200-460 VAC, 230 VAC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5517-3HA14<<

Có hàng
13 3RW4423-3BC45 Khởi động mềm 3RW44

SIRIUS soft starter Values at 500V, 40 °C standard: 36 A, 22 kW Inside-delta: 62 A, 37 kW 400-600 VAC, 230 VAC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5517-3HA15<<

Có hàng
14 3RW4423-3BC46 Khởi động mềm 3RW44

SIRIUS soft starter Values at 690V, 40 °C standard: 36 A, 37 kW Inside-delta: only up to 600 V 400-690 VAC, 230 VAC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5524-3HA16<<

Có hàng
15 3RW4424-1BC35 Khởi động mềm 3RW44

SIRIUS soft starter Values at 575V, 50 °C standard: 42 A, 30 hp Inside- delta: 73 A, 60 hp 400-600 VAC, 115 VAC Screw terminals !!! Phased- out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is
>>3RW5524-1HA16<<

Có hàng
16 3RW4424-1BC36 Khởi động mềm 3RW44

SIRIUS soft starter Values at 575V, 50 °C standard: 42 A, 30 hp Inside- delta: 73 A, 60 hp 400-690 VAC, 115 VAC Screw terminals !!! Phased- out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is
>>3RW5524-1HA16<<

Có hàng
17 3RW4424-1BC44 Khởi động mềm 3RW44

SIRIUS soft starter Values at 400V, 40 °C standard: 47 A, 22 kW Inside-delta: 81 A, 45 kW 200-460 VAC, 230 VAC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5524-1HA14<<

Có hàng
18 3RW4424-1BC45 Khởi động mềm 3RW44

SIRIUS soft starter Values at 500V, 40 °C standard: 47 A, 30 kW Inside-delta: 81 A, 45 kW 400-600 VAC, 230 VAC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5524-1HA16<<

Có hàng
19 3RW4424-1BC46 Khởi động mềm 3RW44

SIRIUS soft starter Values at 690V, 40 °C standard: 47 A, 45 kW Inside-delta: only up to 600 V 400-690 VAC, 230 VAC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5524-1HA16<<

Có hàng
20 3RW4424-3BC35 Khởi động mềm 3RW44

SIRIUS soft starter Values at 575V, 50 °C standard: 42 A, 30 hp Inside- delta: 73 A, 60 hp 400-600 VAC, 115 VAC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5524-3HA16<<

Có hàng
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU VÀ YÊU CẦU CỦA QUÝ VỊ!

Vui lòng để lại thông tin của bạn hoặc gọi vào số điện thoại +84 (0)902 985 645 để trao đổi trực tiếp với người phụ trách của chúng tôi.

Ngay khi thông tin của bạn được gửi đi, người phụ trách của Bizmatsu Vietnam sẽ liên lạc ngay cho hỗ trợ bạn.

Chân thành cám ơn sự hợp tác!

X